PRAWNIK BEMOWO – O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka została założona przez adwokata Łukasza Wróblewskiego – absolwenta magisterskich studiów prawniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, stypendysty Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Francisco de Vitoria w Madrycie, od 2011 r. członka Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prawnik Bemowo

W ramach naszych usług zajmujemy się świadczeniem pomocy prawnej zwłaszcza z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego i handlowego. Nasza praktyka obejmuje również sprawy administracyjne – w szczególności pomoc prawną cudzoziemcom ubiegającym się o zezwolenie na pracę, legalizację pobytu na terytorium Polski, nadanie lub poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego oraz pomoc prawną podmiotom zobowiązanym do zwrotu środków z funduszy europejskich. W ramach świadczonych usług udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma, umowy i opinie prawne, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej lub instytucjami sektora prywatnego.

Doświadczenie, wiedza, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do Klienta prawników z Bemowa to czynniki charakteryzujące naszą działalność. Wyznajemy zasadę, że adwokat powinien świadczyć usługi z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu, którego wyznacznikiem jest zapewnienie Klientowi sprawności podejmowanych działań i poufności uzyskanych informacji oraz podjęcie wszelkich niezbędnych i prawem dopuszczalnych środków do osiągnięcia oczekiwanego przez Klienta celu. Zdajemy sobie sprawę, jak istotny dla Klienta jest nie tylko efekt udzielonej pomocy prawnej, ale również możliwie najkrótszy czas oczekiwania na rozwiązanie problemu oraz poniesienie jak najmniejszych kosztów. Świadcząc usługi stosujemy zatem zasadę optymalizacji podejmowanych działań na płaszczyźnie finansowej i czasowej.

Poniżej przedstawiamy Państwu rekomendacje od naszych Klientów. Zaufanie, jakim nas obdarzyli jest dla nas nieocenione. Pozytywne opinie o świadczonych usługach i działalności Kancelarii to największe wyróżnienie, które motywuje nas do dalszej pracy.