ADWOKAT WARSZAWA – SPRAWY KARNE

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w szeroko pojmowanym obszarze prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Oferujemy fachową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, od chwili zatrzymania poprzez postępowanie przed Sądami I i II instancji, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary.

Oferujemy szeroki zakres usług obejmujących:

  • sporządzanie zażaleń, apelacji oraz kasacji,
  • reprezentacje osób pokrzywdzonych i oskarżonych przed organami ścigania,
  • pomoc prawną oraz specjalistyczne porady w zakresie przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym, kodeksie karnym skarbowym oraz kodeksie wykroczeń,
  • pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego (prowadzenie spraw oraz przygotowywanie wniosków o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary ) po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego,
  • sporządzanie wniosków, pism, opinii prawnych,
  • pomoc na etapie postępowanie wykonawczego (ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności),
  • prowadzenie spraw kryminalnych, karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Priorytetem wszystkich naszych działań, jest zawsze dobro i interes klienta. Dlatego nasi Adwokaci od spraw karnych w Warszawie, dokładają wszelkich starań, aby prowadzone przez nich  sprawy, zawsze były rozwiązywane na korzyść klienta. Gwarantujemy profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług.