Na początku lipca Senat przegłosował nowelizację ustawy o programie “500 plus”. Poprawia ona niedociągnięcia poprzedniej wersji i doprecyzowuje m.in. kwestie zajęcia kwoty świadczenia przez komornika.

Na początku przypomnijmy zasady funkcjonowania programu “500 plus”. Na jego mocy, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko w wieku do 18 lat.

Program wszedł w życie 1 kwietnia. Wraz z rozpoczęciem jego funkcjonowania, pojawiły się jednak liczne problemy i wątpliwości. Jedna z nich dotyczyła egzekucji komorniczych.

Teoretycznie świadczenie nie mogło zostać zajęte przez komornika. W praktyce, niestety, było nieco inaczej. Choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci były zapisy mające na celu wyłączenie świadczenia spod egzekucji, były one nieskuteczne w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, zajętego jest przez komornika. Komornik bowiem nie mógł przewidzieć, jakie środki znajdują się na zajętym rachunku oraz skąd one pochodzą. Wprowadzone zmiany regulują tę kwestie.

Zgodnie z ustawą, świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów. Chodzi tu m.in. o świadczenia wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Ustawa doprecyzowuje również, że świadczenia z programu 500 plus nie podlegają egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego.

Nowela przewiduje, że dla osób otrzymujących różnego rodzaju świadczenia, mogą być tworzone specjalne subkonta –  wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Subkonto będzie bezpłatne, a decyzja o jego założeniu będzie należała do świadczeniobiorców