PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym m.in. w sprawach o zasiedzenie własności nieruchomości, uregulowanie własności gospodarstw rolnych, ustanowienie lub ustalenie wygaśnięcia służebności gruntowych, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustanowienie zarządcy, naruszenie posiadania, wywłaszczenie, zniesienie współwłasności.