PRAKYKA OGÓLNA

1. PRAWO PRACY

Świadczymy doradztwo prawne oraz reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników w sądowych sporach z zakresu prawa pracy, w tym m.in. sprawach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu lub naruszenie dóbr osobistych, ustalenie istnienia stosunku pracy.

2. PRAWO SPADKOWE

Świadczymy doradztwo prawne oraz reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in. w postępowaniach o stwierdzenie nabycia praw do spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia, dział spadku, uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku;

3. PRAWO RODZINNE

Oferujemy pomoc prawną w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków.

4. PRAWO KARNE

W ramach naszej działalności reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych.