LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE – POMOC PRAWNA CUDZOZIEMCOM

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Łukasza Wróblewskiego są prawne aspekty funkcjonowania oraz legalizacji pobytu w Polsce obywateli innych krajów Unii Europejskiej oraz tych spoza jej obszaru.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w sprawach dotyczących m.in.:

  • pozwolenia na wykonywanie pracy w Polsce oraz innych sprawach związanych z zatrudnieniem,
  • udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub pobyt czasowy cudzoziemca w Polsce  (karta czasowego oraz stałego pobytu) oraz kart rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,  
  • postępowania o nadanie obywatelstwa polskiego oraz potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,  
  • sporządzenia odwołań od decyzji odmawiających cudzoziemcom prawa czasowego bądź stałego pobytu w Polsce,  
  • pomoc przy sprawach związanych z zatrudnieniem, w tym pozwolenia na pracę wraz z wymaganą dokumentacją,
  • pomoc przy uzyskaniu wszelkich innych zezwoleń niezbędnych dla cudzoziemców.

Ponadto, reprezentujemy cudzoziemców przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomagamy także obcokrajowcom w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim i uzyskaniu zezwolenia na nabycie nieruchomości na terenie Polski.

Dlatego jeżeli interesuje Państwa rzetelna obsługa obcokrajowców dotyczących nie tylko legalizacji pobytu cudzoziemca na terenie RP ale również pomoc prawna przy zakładaniu działalności na rynku polskim, zapraszamy do kontaktu.