OBSŁUGA PRAWNA FIRM

W ramach naszych usług oferujemy obsługę prawną firm na rzecz przedsiębiorstw zarówno krajowych jak i zagranicznych. Świadczymy usługi prawne na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej oraz spółek prawa handlowego. Oferujemy:

  • doradztwo prawne w zakresie zakładania i rejestracji spółek,  wsparcie na etapie rejestrowania działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, ZUS, Urzędach Skarbowych itp.,
  • pomoc w opracowywaniu projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
  • sporządzanie aktów wewnętrznych organów statutowych (uchwał, pełnomocnictw) czy sporządzanie opinii prawnych w kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obejmujących zarówno przedmiot działalności oraz relacje pracownicze,
  • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • reprezentacje Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji oraz licencji,
  • pozasądową oraz sądową windykację należności w trybie postępowania upominawczego, nakazowego i elektronicznego przed E-sądem,
  • pomoc prawną w postępowaniach upadłościowych.

W zależności od potrzeb Klienta, oferujemy zarówno stałą jak i kompleksową obsługę prawną na podstawie stałej umowy, w tym kwestie związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa lub w ramach pomocy doraźnej w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady i warunki współpracy, zdając sobie sprawę, że sprawna obsługa prawna firm to podstawa sukcesu każdego przedsiębiorstwa.